Nytt eget varumärke: &cirkulär®

&cirkulär® pelarbord
Ek möter kork, förnybara och långlivade material tillsammans i en smart, modulär och resursoptimerad design.Ett system som levererar föränderliga funktioner & formuttryck och hållbara upplevelser genom hela livscykeln.

&cirkulär® pelarbord kommer också att nå nya cirkulära affärsmodeller, i första hand genom uthyrning.

&circulär pelarbord består av:

  • &circulär® modulära element av presskork och solid ek
  • &circulär® toppelement av presskork
  • Egendesignade tillbehör
  • Integrationsprodukter

&cirkulär® pelarbord, en möbel som är

  • resurseffektiv och som lämnar ett litet avtryck på miljön under hela livscykeln
  • enkel att montera, demontera och underhålla (delar går att byta ut, ytan är enkel att renovera vid ev. behov)
  • tillverkad på ett ansvarsfullt sätt av förnybara och ekologiska material (ej de 3 metallskruvarna per element)
  • ljudabsorberande
  • funktionell, flexibel, föränderlig och som erbjuder förvaring i pelaren
  • positiv ur ett neurodesign perspektiv med taktila naturmaterial, mjuk och naturnära form, jordnära kulörer samt möjlighet att integrera växtlighet, belysning, ljus och doft

Design: Robert Bengtsson 2023