Personuppgifter (Privacy Policy & Terms of Service)

Personuppgifter 

Dataskyddspolicy: Smart Form Sweden

Introduktion

Smart Form Sweden är ett företag som arbetar med formgivning, produktutveckling och tillverkning av primärt inredningsobjekt, möbler och konstobjekt. Företaget säljer produkterna genom egen e-butik och återförsäljare.

Smart Form Sweden AB, som är registrerat hos svenska Bolagsverket med organisationsnummer 559259-2454 och har adress: Backsippevägen 16 B, 23635 Höllviken, är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddförordning (GDPR).

Smart Form Sweden värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Smart Form Sweden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@smartform.se.

Genom att använda Smart Form Swedens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Smart Form Sweden kan komma att använda elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information/marknadsföring till dig. 

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in och varför? Här beskriver vi vilken information vi samlar in till vilket ändamål. Du får även info om vilka kategorier och på vilken laglig grund vi gör insamlingen när du handlar produkter hos oss på Smart Form Sweden. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett olika sätt, ex när du väljer att genomföra ett köpa hos oss. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation, samlar vi in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Vi gör det för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig. Ex:
Namn, adress, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Betalningsinformation,

Vi använder Klarna som en leverantör av betalning. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation

Information om varor/tjänster, detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Information om hur du interagerar med Smart Form Sweden samlar vi in för att göra kundanalys, administrera Smart Form Swedens tjänster och för Smart Form Swedens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Vi gör det för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen. Ex:

hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation, samlar vi in för att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Vi gör det för att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

  • IP-adress,
  • språkinställningar,
  • webbläsarinställningar,
  • tidszon, operativsystem,
  • plattform och skärmupplösning.

 

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Kommunicera med dig, Smart Form Sweden kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter och/eller tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster, via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@smartform.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till? Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag. Smart Form Sweden delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra åtaganden gentemot dig.

Leverantörer och underleverantörer.  Smart Form Sweden kommer att dela dina personuppgifter såsom namn till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig om nödvändigt och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter. Smart Form Sweden kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Om Smart Form Sweden eller en väsentlig del av Smart Form Swedens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Smart Form Swedens kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då SMart Form Sweden är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Smart Form Sweden att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Smart Form Sweden som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Begära tillgång, rättelse eller radering. För att begära tillgång till, rättelse eller att bli raderad kan du använda direktlänkar nedan eller genom att skicka ett mail om begäran till: info@smartform.se. För att vi skall kunna behandla din begäran behöver Smart Form Sweden underlag som styrker din identitet såsom kopia på ID-handling, körkort eller pass.

Cookies

Smart Form Sweden använder sig utav cookies. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka textfilen och det blir möjligt att se om flera besök kommer från samma dator.
För att kunna använda www.smartform.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vissa funktioner på www.smartform.se inte kommer att fungera som avsett.

-------
GDPR Compliance
The app used for assuring the GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA compliance of this site, collects your IP and the email address in order to process the data. For more check Privacy Policy & Terms of Service

Data Rectification

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

-------
CCPA compliance

The app used for assuring the GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA compliance of this site, collects your IP and the email address in order to process the data. For more info check Privacy Policy & Terms of ServiceData Rectification

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Smart Form Sweden 

 

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Do not Sell My Personal Information

You can submit a request to let us know that you do not agree for your personal information to be collected or sold.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

 

---------------------

APPI Compliance:

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Do not Sell My Personal Information to Third Party

You can submit a request to let us know that you do not agree for your personal information to be collected or sold to a third party.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.