Premiär för Art!

Jag har en stor passion för hantverk och att skapa med händerna, det senaste området som jag har utforskat är Tadelakt. Jag kom först i kontakt med materialet och tekniken när jag bodde i Italien för många år sedan, jag fascinerades av hantverkare och det resultat som de skapade på innerväggar. Finish och ytstruktur var något helt nytt som jag inte hade upplevt innan.

I mitt skapande så använder jag mig av en kalkfärg som som jag applicerar och bearbetar på mina betongobjekt i flera lager. Jag använder mig av små hand-verktyg när jag glattar ytan och eftersträvar en schattering och ytfinish som ger karaktär på mina relativt små objekt. Alla objekt är unika.

Reflect är ett objekt och system som är tänkt att beröra flera sinnen. Ett konst-objekt som kan förgylla en inredning, som tåler att beröra och som kan kombineras med stöd i olika former som är tillverkade för hand av svensk ek.

LEVEL Art är förutom ett konstobjekt även en del av KONCEPT LEVEL, ett innovativt, smart, funktionellt och modulärt system som består av olika betongelement och tillbehör. Konceptet möjliggör olika funktioner och formuttryck som snabbt och lätt förändras genom kombination av de olika elementen och tillbehören enligt egen önskan.

/Robert Bengtsson, Maj 2022