Pressrelease: 220819 Smart Form Sweden @ Formex 23-26 Augusti

(In English below)

Mitt namn är Robert Bengtsson, jag har en stor passion för arkitektur, design och hantverk! Efter många intressanta och utvecklande år i ett stort internationellt företag, där jag i huvudsak arbetade med förändrings- och personalledning, sade jag upp mig sommaren 2020 och grundade Smart Form Sweden. Lite läskigt men väldigt kul och spännande att få jobba med sin passion.

2021 och 2022 har jag blivit nominerad till Formex Design Talents, verkligen hedrande och kul och jag har verkligen sett framemot möjligheten att få ställa ut på Formex som nu äntligen är tillbaka efter upphållet under pandemin.

Jag arbetar med formgivning, produktutveckling och tillverkning där form, funktion och långlivade, lokala och naturnära material är i fokus. Många produkter ingår i ett system/koncept som utvecklas över tid vilket genererar ett långsiktigt värde för användaren och samhället.

Olika funktioner och formuttryck kan snabbt och lätt förändras genom kombinationer av olika produkter i produktportföljen och användarens egna objekt. I många fall kan även andra företags produkter kombineras med Smart Form Swedens produkter. 
De egendesignade produkterna som i huvudsak är inredningsobjekt, möbler och konst objekt för hem- och offentligmiljö, såväl inne som ute, tillverkas med en stor passion och på ett hantverksmässigt sätt i studion i Vellinge.

Även återbruksobjekt som fått en ny skepnad och ett nytt liv återfinns i produktportföljen. Dessutom kan vissa inredningsdetaljer beställas enligt önskat mått och i önskad kulör, även renovering och reparation av inredningsobjekt och småmöbler finns i service utbudet.

Förutom egendesignade produkter så finns även integrationsprodukter och en del andra produkter som jag själv uppskattar och inspireras av i produktsortimentet.

I år har jag även tagit fram en del konstobjekt, jag har arbetat med den mångtusenåriga Tadelakt tekniken samt skapat med akryl på en handpixlad betongyta vilket resulterat i taktila konstobjekt där sten möter svensk ek.

Premiär på mässan för ett nytt material i produktportföljen, kork!
Kork har länge varit ett favoritmaterial, det har en bra miljöprofil, en skön textur, är långlivat och det åldras vackert i utemiljö. Produkter som premiärvisas på mässan är System LEVEL element i kork, även i ett nytt smalare format.
(System LEVEL är ett smart, funktionellt och modulärt system som består av olika betong-, kork- och träelement samt tillbehör. Systemet möjliggör olika funktioner och formuttryck som snabbt och lätt förändras genom kombination av de olika elementen, tillbehören och användarens egna föremål enligt egen önskan. Elementen i betong, kork och svensk ek samt tillbehören i svensk ek tillverkas hantverksmässigt i studion i Vellinge).


Premiär också för en ny möbel, en pall / ett litet bord som solist eller som bänk / större bord när man sätter ihop flera. Olika material och funktioner kan integreras som en kombinerad ljuddämpare /sittdyna, lampa, laddare, spel med mera.
Prototyperna som visas på mässan är i ek och i svartlaserad furu.
Designen kan skalas upp och ner i storlek, en prototyp finns hemma i Studion som är gjord i dubbel storlek, den ger ett robust och stort intryck som en rejäl arbetsbänk / köksmöbel etc för ute- och innemiljöer.

Smart Form Sweden Produktkategorier:

System LEVEL är ett smart, funktionellt och modulärt system som består av betong-, kork- och träelement samt tillbehör, alla tillverkade av långlivade material. Formuttryck och funktioner kan lätt och snabbt förändras med de olika elementen, tillbehören och egna objekt. Elementen i betong, kork och svensk ek samt tillbehören i svensk ek tillverkas hantverksmässigt i studion i Vellinge.

SMARTA HEM
MANUELL® fungerar som ett skal för smarta hem sändare. För närvarande så passar NEXA SMART-knapp, NEXA väggsändare och IKEA Trådfri trådlös dimmer. Det ger dem ett helt nytt, stilrent och vackert formuttryck samtidigt som den smarta funktionaliteten i sändaren bibehålls. MANUELL® är i sin enkla form en smart och funktionell inredningsdetalj. MANUELL® vilar också skönt i handen och levererar en äkta och skön träkänsla.

BELYSNING
Passande dekorationsbelysning till System LEVEL och SMARTA HEM, ledljus med batteridrift och 230V ljuskällor / armaturer. 

INREDNING
Produkter med svensk design och tillverkning som är smarta och funktionella. Olika material möts i en tidlös design för hem- och offentlig miljö. 
Rullhållare i en funktionell och estetisk design som står stadigt, vilket gör det enkelt att ta papper med en hand.
Snörhållare med en praktisk hållare för snöränden, med eller utan kvalitetshampa från Ungern.

Jag graverar även i spillbitar av ek i olika former som skyltar och annat.

UTEMILJÖ
Produkter med svensk design och tillverkning som är estetiska, tidlösa och funktionella. Smart form i hållbara material för hem- och offentlig miljö.
Fågelpool i betong med trampolin i svensk ek. Förutom ett fågelbad och en välgörare för den biologiska mångfalden är Fågelpool också en trevlig inredningsdetalj i utemiljön.
INSEKTSHYTTEN i svensk ek med 15 slumpvis borrade hål i olika storlekar. Till glädje för insekter och den biologiska mångfalden samt en estetisk tilltalande detalj i trädgården eller på balkongen för alla.
Trampsten i betong, även målad med kalkfärg Dark Forest från Kalk i Hammarlunda.

HUSLJUS®
Stearingljus av olivstearin, en restprodukt från olivproduktion.
HUSLJUS® är ett arkitektoniskt och stilrent stearinljus som är handgjort i liten skala i studion i Vellinge med stor omsorg och av 100% olivstearin.
Taklutningen är 45 grader och fasaden är matt vit efter slipning för hand, ljuset i sig är en dekorativ detalj innan man eldar det.
Vid eldning av ljuset så bildas det ett vackert mönster av husstrukturen.
HUSLJUS® finns i två dimensioner och säljs i en presentförpackning med 3 ljus i olika höjder och med en HUSLJUS® tändsticksask.

ÅTERBRUK♻️
Även återbruksobjekt som fått en ny skepnad och ett nytt liv återfinns i produktportföljen. Även renovering och reparation av inredningsobjekt och småmöbler finns i service utbudet.

ART
Tadelakt på betongobjekt med anpassade stöd i svensk ek, akryl på handpixlad betong 120x80 cm och inramad i svensk ek.
A4 posters med eller utan aluminiumram med glas.

LEVEL Fönsterbänk
LEVEL Fönsterbänk är en del av System LEVEL, ett betongelement som måttbeställs i önskad längd.


Varmt välkommen till Smart Form Sweden, monter A09:40

Besök gärna hemsidanInstagramkontot eller Facebooksidan för mer information om mig, Smart Form Sweden och för inspiration.
Välkommen också till www.smartform.se för mer information om Smart Form Sweden, produkterna och webbutik eller till butik/showroom i Vellinge där du kan inspireras och uppleva alla produkterna live!

För frågor/ kommentarer / återkoppling kontakta mig gärna på: robert.bengtsson@smartform.se eller med DM i sociala medier.
Tel: 072 4413445

Länk till Smart Form Sweden hemsidan

Tack!

Vänliga hälsningar,

Robert Bengtsson
Grundare, ägare, designer, hantverkare @ Smart Form Sweden 


Bilder:

 

 
Robert Bengtsson

Utställning på STUDIO Malmö, maj-juli 2022 / Exhibition in STUDIO Malmö, May-July 2022

 

Smart Form Sweden Studio, Showroom, butik, Vellinge
Studio / showroom / butik / shop
Ängavägen 10, Vellinge

Smart Form Sweden, Robert Bengtsson, Inredning, Konst, Möbler, Design, Hantverk, minimalistiskt, utemiljö, heminredning, svensk ek, betong, svensktträ

Produktbilder / Product pictures
Alla produktbilder finns på hemsidan / All product pictures can be found on the homepage
(Högupplösta produktbilder kan fås efter förfrågan) / (High resolution pictures on request)

 

English version:

My name is Robert Bengtsson, I have a great passion for architecture, design and craft! After many interesting years in a big international company, mainly working with change and people management, I elfte the company in the summer of 2022 and founded Smart Form Sweden. A bit scary but very fun and exciting to be able to work with my passion.

In 2021 and 2022 I was nominated to Formex Design Talents, very honoring and fun, I have really looked forward to get the opportunity to exhibit at Formex that finally is restarted after the pandemic.

I work with design, product development and manufacturing with form, function and long lasting, local and materials in proximity to the nature are in focus.Many objects are part of a system/concept that evolves over time enabling a long term value for the user and the society. 

Different functions and form expressions can easily and quickly change by combining different products in the portfolio and the users own objects. In many cases can also products from other companies be combined with the products of Smart Form Sweden.

The own designed products, mainly interior objects, furnitures and art objects for home and public environments, interior and exterior, are crafted with a great passion in the Studio in Vellinge, in the very south of Sweden.

Upcycled objects that are transformed into a new shape and a new life can also be found in the product portfolio. Some interior object are also made according to  to requested specifications in terms of measure and color. Refurbishings and repairs of interior object and small furnitures are also part of the service offer.
Beside the own designed products can also some integration products and products that I appreciate myself and are inspired by be found in the product portfolio.

This year I have also started to work with some art objects. The ancient Tadelakt technique and acrylic on hand pixel concrete have been in focus resulting in tactile art objects were stone material meet Swedish oak.

Premiere during the fair for a new material in the portfolio, cork!
Cork has since a long time been a favorite material for me, it has ha good environmental profile, a nice texture, is long lasting and is aged in a beautiful way in an exterior environment. Products that are showed for the first time in the fair are System LEVEL elements in cork, also now available in a slim format.
(System LEVEL is a smart, functional and modular system that consists of different concrete, cork and wood elements and adapted accessories. The system enables different functions and form expressions that easily and quickly can be changed by combination of the different elements the accessories and the users own objects according to your own desire. The elements in concrete, cork and Swedish oak and the accessories in oak are crafted in the Studio in Vellinge, Sweden).

Premiere also for a new furniture, a stool / small table as a soloist or a bench / larger table when placed together in multiples. Different materials and functions can be integrated like a combined silencer / seating pad, lamp, charger, games etcetera. The prototypes presented in the fair are made of oak and black varnished pinewood.
The design can be scaled up and down, in the Studio is a prototype in a double scale size, it appears as a robust and big impression as an interior / work / kitchen bench etcetera.


Smart Form Sweden product categories:

System LEVEL is a smart, functional and modular system that consists of different concrete, cork and wood elements and adapted accessories. The system enables different functions and form expressions that easily and quickly can be changed by combination of the different elements, the accessories and the users own objects. The elements in concrete, cork and Swedish oak and the accessories in oak are crafted in the Studio in Vellinge, Sweden.

SMART HOMES
MANUELL® is a case for smart home transmitters. The available versions fits NEXA SMART button and IKEA TRÅDFRI wireless dimmer. It gives them a totally new, stylish and beautiful form expression at the same time as the smart functionality in the transmitter is kept. MANUELL® is in it's simple form a smart and functional interior object. MANUELL® fits also comfortably in the hand and deliver a real and nice wood feeling.

LIGHTNING
Decoration lightning that fits System LEVEL and SMART HOMES with led lights and 230V light bulbs and lamps, led candle lights etcetera.

INTERIOR
Smart and functional products that are designed and manufactured in Sweden. Different long lasting material meets in timeless designs for home and public environments.
Reel holder in a functional and aesthetic design that stands steadily, facilitating it to easily take a paper piece with one hand only.
String/yarn holder with a practical holder for the end of the string, with or without a quality hemp from Hungary.
Snörhållare med en praktisk hållare för snöränden, med eller utan kvalitetshampa från Ungern.
Some interior object are also made according to requested specifications in terms of measure and color.
I also engrave in leftover pieces of Swedish oak different shapes like for signs etcetera.

EXTERIOR
Smart, aesthetic and functional products for home and public environments made of long lasting materials that are designed and manufactured in Sweden.
Fågelpool with a diving board made of Swedish oak. Beside a bird pool and a benefactor for the biological diversity is Fågelpool also a nice interior object in exterior environments.
INSEKTSHYTTEN in Swedish oak with 15 randomly drilled holes in different sizes. For the benefit of the insects and the biological diversity besides an aesthetic appealing detail in the garden or on the balcony for everybody.
Trampsten, step stone, in concrete, also available in a painted version with chalk paint Dark Forest from Kalk in Hammarlunda.

HUSLJUS®
Candle lights made of olive stearine, a remaining product from olive production.
HUSLJUS® is an architectural and stylish candle light crafted in small scale in the Studio in Vellinge, made with care and 100% olive stearine. The roof angle is 45 degrees and the facade is matt white after a grinding by hand, the candle is a decorative object before it is lightened. When it is lightened is a beautiful pattern of the house structure formed. HUSLJUS@ is available in two dimensions and are sold in a gift package with 3 different heights of the candle and a HUSLJUS® matchbox.


UPCYCLING /REUSE♻️
Upcycled objects that are transformed into a new shape and a new life can also be found in the product portfolio. Refurbishing and repairs of interior object and small furnitures are also part of the service offer.

ART
Tadelakt on concrete objects with adapted supports in Swedish oak, acrylic on hand pixel concrete 120 x 80 cm framed in Swedish oak.
A4 posters with or without an aluminium frame with real glass.

LEVEL Window sill
LEVEL Window sill is part of System LEVEL, an element of concrete made to measure.


Very welcome to the Smart Form Sweden monter A09:40

Very welcome to the website, to the Instagram account or to the Facebook account for more information about me, Smart Form Sweden and for inspiration.
Welcome also to the shop / showroom in Vellinge, Sweden to be inspired and were all products can be experienced live.

For queries / comments / feedback please contact me at: robert.bengtsson@smartform.se or by DM in social medias.
Tel: 072 4413445

Link to Smart Form Sweden home page

Thanks!

Best regards,

Robert Bengtsson
Founder, owner, designer, craftsman @ Smart Form Sweden